Briller

Velg riktig brille, velg riktig synsløsning!

Valg av brille handler om å gjøre et godt valg av utseende, og ikke minst valg av riktig glassløsning slik at synsopplevelsen blir korrekt.

Enstyrkede glass:
Enstyrkede glass er brilleglass der det er en brillestyrke i hele glasset. Denne løsningen gir det største synsfeltet, ved at det er klart syn i hele glasset for den avstanden brillen er utregnet for.

Progressive glass:
Progressive glass er brilleglass der det er flere brillestyrker i glasset, og utregnet slik at det er avstandssyn i øvre del av brilleglasset, og lesesyn i nedre del av glasset. Dette glasset gir klart syn på alle avstander, men på grunn fysiske begrensninger er det begrensede synsfelt på data, og noe redusert synsfelt i lesedelen. Disse varierende styrkene og noe begrensninger på data og lesing, kan forbedres ved å velge høyeste kvalitet. Dette er et godt allround-glass. Ved nærarbeid kan allikevel data- og lesefelt bli smale, og da er løsninger bedre som enstyrkede glass eller dataprogressive.

Dataprogressive glass:
Dataprogressive glass er brilleglass der det er flere brillestyrker i glasset, og utregnet slik at det er dataavstandssyn i midtre/øvre del av brilleglasset, og lesesyn i nedre del av glasset. Dette glasset har ikke avstandssyn i øvredel. Fordelene ved dette glasset er at det har mindre variasjon og fysisk bredere data- og lesefelt enn rene progressive brilleglass. Dette er et meget godt glass ved en dataarbeidsplass der det kreves variabel fokus.

Bifokale glass:
Bifokalt glass er brilleglass der det er 2 brillestyrker i glasset, avstandsfelt i øvre del av glasset, lesefelt i nedre del av glasset, adskilt med en strek i glasset. Dette glasset er for noen best da det er et konkret skille i glasset mellom avstandsyn og lesesyn. Dette glasset har ikke datafelt i glasset.

Plast- eller glassmateriale?
Brilleglass lages i plast eller glassmateriale. Det selges i Norge omtrent 98,5% plastmateriale (organiske), og 1,5% glassmateriale (mineralske), (2015). Plast har fordelen å være lettest, og i den senere tid har utviklingen av best glass vært mest konsentrert om plastmaterialet. Glassmaterialet har fordel av at det er litt mer ripesikkert.

Tynnere glass - høyere indeks?
Brilleglass kan lages i forskjellige indekser over hvor kompakte glassene er. Desto høyere indeks, desto mere kompakt, desto tynnere. Normalt lages de enkleste glassene i indeks 1,5, men det er til fordel at det velges indeks 1,6 som ofte gir et tynnere og penere glass. Hvis det er høye styrker som må synskorrigeres, er det fordel å velge indeks 1,67 eller høyere.

Fargede glass:
Brilleglass farges oftest for å lage solbrille med styrke. Brilleglassene kan også ha fargeskiftende effekt, slik at glassene er lyse når en er inne og blir mørke når en går ut i sollys. Farging av glass gjøres også for å skape kontrastøkende effekt ved svaksynthet, eller lysdempende effekt for lyssensitive personer. Ved enkelte typer sport (eksempelvis golf og ski) bør en velge spesielle fargetoner i glassene. I tillegg kan det velges polaroidiserte filter, som demper speiling/reflekser.

Overflatebehandling:
Brilleglass kan behandles i overflaten, og det er i hovedtrekk herding, antirefleks, og glatt-behandling. Herding av overflaten gir bedre ripemotstand. Antirefleks skaper et klarere glass og renere optikk. Glatt-behandling gir antidugg og smussavvisende effekt. Det er noe kvalitetsforskjeller på slike overflatebehandlinger, men det er generelt anbefalt å velge overflatebehandling av brilleglass.

Valgene er mange, så det er fornuftig å få ekspertene til å hjelpe til med valg av glasstype. Ved Holmlia Optometri passer vi på at vi gir best mulig hjelp til brillevalgene dine. Og husk: det riktige valget av brille blir de brillene du bruker mest!