Arbeidsplassoptometri

Synssystemet vårt er ikke skapt til å klare det vedvarende og anstrengende nærarbeidet som det moderne samfunnet krever. Derfor er det viktig med forebyggende, avlastende tiltak der synsforholdene legges best mulig til rette. Vi har både kompetansen og utstyret som skal til for å gjøre dette i samsvar med Arbeidstilsynets forskrifter. Holmlia Optometri kan vurdere de synsmessige forholdene ved din arbeidsplass, og med stor sansynlighet foreslå forbedrende tiltak.

Databrille/terminalbrille

Databrille/terminalbrille er et samlebegrep om brillekorreksjoner som er ordinert for å optimalisere synsprosessen for mennesker som arbeider framfor dataskjerm. En dataarbeidsplass er svært synskrevende. Undersøkelser fra slike arbeidsplasser viser at relativt mange får subjektive plager. Sårhet og tretthet i skuldre, nakke, hode og øyne er de vanligste. Variasjoner av arbeidsoppgavene, ergonomisk riktig oppbygde arbeidsplasser, riktig lys og kontrastforhold samt eventuell bruk av riktig brille, reduserer disse plagene. Behovet for brille vil påvirkes av bla brytningsfeilenes (ametropiene) type og størrelse, arbeidstakers alder, arbeidsmengde og eksponeringstid framfor skjermen.

Hypermetropi = Langsynthet
Astigmatisme = Hornhinneskjevhet
Myopi = Nærsynhet
Presbyopi = alderdomslangsynthet
Hypermetrope inntil +2,0D og astigmate inntil +/-1D under ca 40 år kan ofte klare seg uten brille i sin vanlige livssituasjon. Øyets muskel og synsapparat har reserver til å kompensere brytningsfeilen. Arbeid framfor en dataterminal kan "trette ut" muskulaturen og gi såre øyne, hodepine og tåkesyn.
En "databrille" vil kunne avhjelpe dette og anbefales derfor refundert av arbeidsgiver.

Nærsynte (myope) mennesker med eller uten hornhinneskjevhet vil normalt ha behov for briller i sitt daglige liv. Men kravet til en nøyaktig korreksjon vil kunne være større ved datamaskin enn ellers. Dette defineres imidlertid ikke som en databrille og kan derfor ikke anbefales refundert. Unntak er for myope under 40 år som trenger mindre styrke for å få en optimal synskomfort ved skjermarbeid.

Evnene til å fokusere på nært hold (akkommodere) blir så redusert hos alle mennesker i 43-46 års alderen at de fleste vil trenge en egen "lese/arbeids/hvilebrille". Dette er en normal prosess og påvirkes ikke av arbeidssituasjonen. Tilstanden kalles presbyopi og utvikles uavhengig av eventuell annen brytningsfeil. Vanlige lesebriller for presbyope kan derfor ikke defineres som databrille og anbefales ikke refundert.

Avhengig av arbeidsplassens utforming vil en del presbyope ha et behov for annen arbeidsbrille enn deres vanlige lesebrille. Dette skyldes at tastatur og/eller skjermbildet er plassert i en annen høyde eller avstand enn hva den ordinære lesebrillen er tilpasset til. Om ikke ens egen brille er tilpasset for denne avstand, er vanlige plager tåkesyn, såre øyne, hode-, nakke- og skulderplager. En slik tilpasset brille vil ikke være anvendelig i annen sammenheng og anbefales derfor refundert!

Kontaktlinsebrukere kan få problemer ved terminalarbeid som såre øyne, kløe eller svie. De bør derfor ha egen brille som brukes vekselsvis med kontaktlinser. Denne refunderes ikke.