Lysømfintlighet

Lysømfintlighet (også kalt fotofobi) er et symptom som er sekundært til en tilstand i øyet som igjen kan være knyttet til en sykdom i kroppen. 

Det er en rekke tilstander som kan gi lysømfintlighet. 
På det ytre øye kan man si at de fleste former for betennelse på øyet vil gi lysømfintlighet, spesielt hvis hornhinnen er involvert. Øyeallergi vil også gi lysømfintlighet for noen. Tilstander som iriscolobom, albinisme, aniridi etc er tilstander som gir lysømfintlighet. 

Av sykdommer i bakre del av øyet er AMD (aldersforkalkning av makula), retinitis pigmentosa assosiert med lysømfintlighet. 
En del systemiske lidelser som revmatisme (Sjøgrens), fibromyalgi etc vil også kunne gi lysømfintlighet.
I tillegg er det kjent at personer med store manifeste og latente utover-skjelinger kan være lysømfintlig, og spesielt kan pasienter med nakkeslengsskade og milde hodeskader (hjernerystelse) gi lysømfintlighet.

Filterløsninger, både briller og kontaktlinser, krever individuell tilpassing og veiledning med tanke på tilstand og behov. I noen tilfeller kan også filter ha en rehabiliterende effekt, ved for eksempel varige øyesykdommer, senskader etter hjernerystelse og nakkeslengskade, hjerneskade og migrene.

Standardfilter inkluderer forskjellige metningsgrader av primært brun og grå farge og eventuelt grønt. Man kan bestille glass fra 10-85% brun og fra ca 10-90% grå. Kantfilter er fargekombinasjoner som spesifikt filtrerer bort de bølgelengdene man er sensitiv for. Og det er mulig å lage kombinasjoner av standardfilter og kantfilter

Kantfilter er filter som sperrer ute enkelte deler av fargespekteret, eller mer presist blokkering av deler av bølgelengdene i lyset. Disse filtrene får farger etter hvilke egenskaper de innehar. Fordelen med kantfilter er at fjerner bølgelengder som er forstyrrende for den enkelte bruker. Spesielt den blå delen av bølgelengden er gunstig å fjerne. Blått lys spres uregelmessig på netthinnen og er opphav til både kontrast og blendingsproblemer. Ved å bruke å kantfilter som filtrerer vekk den blå delen av bølgelengdene oppnår man kontrast økning i tillegg til demping av forstyrrende lys. Mange av kantfiltrene kan kombineres med polariserende film som fjerner ytterligere reflekser og demper lysnivået.
Man har forskjellige behov som må avdekkes for den enkelte. Holmlia Optometri har prøvesett på filtre fra alle de kjente leverandørene, inkludert Multilens, Provista og Carl Zeiss. Filterfarge kan også tilpasses i kontaktlinser.

Filterlinser/kontaktlinser med filter -  Ved visse spesielle tilstander som medfører lysømfintlighet, vil ikke solbriller eller filterglass være tilstrekkelig. Dette er fordi flere innfatninger slipper fortsatt gjennom lys fra sidene og ovenfra. Kontaktlinser med filterfarge eller ulike metningsgrader av brun eller grå farge, kan i slike tilfeller dekke behovet i større grad. Holmlia Optometri tilpasser de fleste filterlinsetypene som er på markedet og har god kunnskap om hjelpemidler for de som er plaget med lys og blending. 

I en del tilfeller vil det være grunnlag for å få dekket filterbriller eller filterlinser gjennom NAV/Hjelpemiddelsentralen. Holmlia Optometri hjelper til med søknaden om refusjon i slike tilfeller.