Nakkesleng og syn

Holmlia Optometri har kompetanse som tar for seg synsfunksjonen etter nakkeslengskade (whiplash). Forskning viser at nakkesleng kan gå utover en rekke delfunksjoner av synet, noe som kan ha store innvirkninger på såvel daglig- som arbeidsliv. Ofte er de anatomiske utfallene for små til å måles med medisinsk verktøy, inkludert MR og CT bilder. Da kan ofte nedsettelse i synsfunksjonen være en av få indikatorer på at det har skjedd endringer etter ulykken.

Nakkesleng innebærer en meget rask akselerasjon av hodet bakover påfulgt av en rask bevegelse framover uten en traume mot skallen, men som gir en meget stor belastning på nakken. Belastningen gir potensielt skade både pga grunn av hjernens raske forflytning inne i kranie og strekk av nakkemuskulaturen. 
En slik nakkesleng eller "piskesnert" kan potensielt gi skade på flere deler av synsfunksjonen inkludert tilhørende strukturer på et mangfold av måter. Gjennom skade på de små blodårene som gir forsyning til øyemotorisk kontroll, skade på nerverøtter eller perifere nerver som er tilknyttet 3,4, 6. hjernenerve kjerner som styrer øyemusklene, endre status for sympatisk nervesignaler i nakkeregionen og forstyrrelser i feedback mekanismene som registrerer hodet posisjon, nakkereflekser med tilhørende kroppsholdning mekanismer og balanseorganet.
Skader på disse områdene er årsaken til de uttalige visuelle symptomer man kan oppleve etter nakkesleng.

Insidensen av nakkesleng varierer fra 0.1 til 2 per tusen i befolkningen ifølge amerikansk litteratur(1). Oversatt til norske tall vil det intreffe en plass mellom ca 4800-24000 nye whiplash ulykker hvert år i Norge. Dette er i tråd med tall fra forsikringsbransjen i 1997 som fant ca 30 000 tilfeller at bilulykker med akutte symptomer.
Ifølge tall fra USA vil ca 80% av de som opplever nakkesleng returnere til jobben innen en måned etter ulykken og 95% innen ett år(1). Det er altså relativt mange som kommer til å oppleve at det som i utgangspunktet regnes som en akutt tilstand glir over til å bli en kronisk tilstand av en viss varighet. For andre vil det også være slik at symptomene melder seg en god stund etter selve ulykken.

De vanligste synsutfallene ved hodeskader inkluderer uklart syn, anstrengte øyne, hodepine etter visuelle oppgaver, dobbeltsyn, lysømfintlighet, leseproblemer bla pga at bokstaver beveger seg, problemer med å huske innhold i lest tekst, konsentrasjonsproblemer, svimmelhet, balanseproblemer og generell visuell nedsatt kapasitet med mer. Symptomlistens lengde gjenspeiler alle de potensielle områdene som kan affekteres ved en nakkesleng. Men det er bevist at det er samtidig en sentral hypersensitivisering(2). Pasientene opplever ofte symptomer relatert til sensitivitet. Dette være seg som nevnt lysømfintlighet, men også lydømfintlighet, tinnitus, multiprossesserings-sensitivtet, og utmattelse etter sanseinntrykkspåvirkning.

Synsundersøkelsen er spesielt tilrettelagt. En visuell evaluering av nakkeslengskadde vil derfor inkludere en rekke optometriske målinger for å kartlegge synsfunksjonens status. Dette inkluderer evaluering av synsskarphet, korreksjonsbehov, latent skjeling og fusjonsreserver, fokuseringsevne, øyemotorisk presisjon, synsfelt og lysømfintlighet. Det er ikke forventet større avvik av synsfeil hos denne pasientgruppen, men det er viktig å evaluere anstrengelser pasienten har ved normale synsfunksjoner, og det er viktig å tilrettelegge dette best mulig. Ved avvik av synsfunksjoner er det dertil enda viktigere å tilrettelegge og behandle, slik at pasientene får bedre rehabilitering etter nakkeslengsskaden.

Erfaringsmessig, og støttet av studier, er det påfallende samsvarige symptombilder hos nakkeslengskadde og ved lettere hodeskader og ME. Undersøkelsene for disse pasientgruppene er som nevnt individuelt tilrettelagt.

Tiltak

Avhengig av hva evalueringen avslører er det flere tiltak som kan utføres.
Ved tilfeller av redusert evne til å fokusere og holde øynene samlet vil briller være en god løsning for mange. Man kan lage briller som både gjør det lettere å fokusere samtidig som kan legge inn prismer som stabiliserer samsynet.
I tillegg vil mange med nakkesleng kunne trene opp synsfunksjonen til å fungere bedre gjennom synstrening. Da prøver man å bringe tilbake de samme synsferdighetene man hadde før ulykken.
For de som er lysømfintlig er det gunstig med filter i briller med eller uten korreksjon. Filtrene vil dempe lysstyrken og fjerne sjenerende reflekser, noe som for flere med nakkesleng er avgjørende for å fungere i hverdagen. Det er ikke uvanlig å ha flere typer filterbriller som brukes avhengig av lysforhold og om man er ute eller inne.

1) Suchoff IB, Cuiffreda KJ, Kapoor N. Visual & Vestibular Consequences of Acquired Brain Injury. OEP 2001. ISBN 0-943599-42-3.
2) Van Oosterwijck J., Nijs J., Meeus M., Paul L. Evidence for central sensitization in chronic wiphlash: A systemic literature review. European Journal of Pain, 17 2013.