Refraksjon

Langsynthet - Hypermetropi/hyperopi:
Man ser vanligvis godt på lang avstand (og som oftest på nært hold når man er ung). Brennpunktet er bak netthinnen. (+) er fortegnet til korreksjoner for langsynthet. Fokuseringssystemet jobber kontinuerlig for å kompensere for hypermetropien. Den evnen reduseres med økende alder. Når man som voksen får problemer med å fokusere på nært som voksen kalles det presbyopi. Av og til kan små plusskorreksjoner hjelpe fokuseringssystemet mye, også for små barn. Ukorrigert hypermetropi kan gi hodepine, slitenhet i øynene, øyesvie/kløe og nedsatt synsskarphet, særlig på nært hold. De fleste barn i tidlig skolealder er imidlertid litt hypermetrope uten at de behøver korreksjon for dette.
Latent hypermetropi – skjult langsynthet: litt av langsyntheten er ikke mulig å korrigere i første omgang fordi fokuseringssystemet er i en slags krampetilstand etter å ha vært overarbeidet over lang tid. Som oftest må man gradvis øke korreksjonsstyrken for å få fokuseringssystemet til å slappe av.
Nærsynthet - Myopi:
Øyelinsen kan ikke kompensere for dette. Fokuseringssystemet kan ikke kompensere for dette, men noen klarer å myse det klarere, Man ma bruke briller eller kontaktlinser for å se skarpt.

 

Skjeve hornhinner - Astigmatisme:
Lyset bryter i to forskjellige punkter. Det kan være en kombinasjon av både foran og bak netthinnen, eller to punkter foran eller bak netthinnen. Aksen sier noe om hvordan de brytende flatene er plassert. Eksempel: +1,25/-1,50x53 betyr langsynthet på +1,25 kombinert med en nærsynthet på -0,25 (+1,25-1,50) i akse 53 grader. En person med en slik ukorrigert synsfeil, vil kunne ha problemer både med slitenhet og uskarphet.

Synsskarphet - Visus:
Angivelse av hvor små bokstaver/tegn man kan se på en gitt avstand. Merk at synskarpheten, og ikke brillestyrken er mål på hvor godt man ser. Visus oppgis i forskjellige format. Generelt kan man si at visus 1,0 som er lik 6/6 eller lik 20/20 er bra. Kravet til førerkort klasse B er at man minimum skal oppnå visus 0,5 som er lik 6/12 eller lik 20/40 når man ser med begge øynenesamtidig.

Synsfelt:
Perifersyn/sidesyn, manglende sidesyn kan gi orienteringsproblemer, mobilitetsproblemer, problemer å oppdage objekter som kommer inn fra siden og problemer med å ”scanne” langs en tekstlinje.

Keratokonus:
Keratokonus er en tilstand der cornea (hornhinnen) utvikler en konisk fasong. Tilstanden starter rundt tenårene med sakte progresjon, men kan stabiliseres ved hvilket som helst tidspunkt. Begge øyne vil utvikle tilstanden, men ofte ved start på det ene øyet. Synssymptom starter ved utviklende myopi og astigmatisme, som gradvis utvikler seg med irregulær astigmatisme. Ved mild keratokonus kan briller brukes for synskorrigering, men ved utviklende keratokonus er synshjelpemiddel formstabile linser (harde). Ved særdeles utviklet keratokonus og arrdannelse på cornea, foretas keratoplasti (hornhinnetransplantasjon).