Optimalisert synsfunksjon

Optimaliserte løsninger for synsfunksjon. Syn skal fungere optimalt med tanke på samsyn, fokuseringsevne, og øyemotorikk.

Tekst