Nettbutikken

Trygt og enkelt

Kjøp linser i vår nettbutikk med samme gode service og trygghet som i butikken. Vi sender fraktfritt når du kjøper for over 500 kroner, ellers er frakt alltid 50 kroner.

Nettbutikken er enkel å bruke, du logger inn med mobilnummer og engangskode du får på sms. Ingen vanskelige brukernavn og passord å huske. Vi husker alltid ditt siste kjøp, slik at du enkelt kan gjenta det neste gang du trenger linser. 

Registrer deg

Kontaktlinser og vellykket bruk

I dagens linsemarked finnes det et meget stort utvalg av kontaktlinser, og en kan nesten si at det finnes en linse for alle styrkebehov. Det er også et stort utvalg av linsetyper, alt fra dagslinser til harde spesiallinser. Linser tilpasses til alle aldre og ved alle synsbehov. Med de riktige linsene og med oppfølging fra Holmlia Optometri, er man sikret trygg og god linsebruk.

Holmlia Optometri har kontaktlinsetilpassere med tilleggsutdannelse innen spesiallinser. Våre linsetilpassere har meget god kunnskap ved tilpassing av spesialllinser til keratokonuspasienter og OrthoK.


Holmlia Optometri sine linsetilpassere passer alltid på at den korrekte linsen tilpasses. Linsene må sitte godt  slik at de sørger for å opprettholde god komfort, godt syn og normal fysiologi og immunologi for øynene. Det er et prinsipp at kontaktlinsetilpassningene ved Holmlia Optometri skal gjøre at linsebrukeren har full oversikt over linsetype, pris og bruksmåte. Pasienten skal føle seg meget trygg ved linse bruk og kunne håndtere linsene med enkelhet. En del av våre pasienter kan ikke håndtere linsene selv, det vil si at de ikke kan ta linsene av og på selv. I de tilfellene, som ved feks cerebral parese, bytter vi linsene for disse pasientene en gang i måneden. Disse pasientene bruker extended wear-linser, godkjent for døgnbruk. Uansett on det er spesiallinse-tilpassning eller vanlig, settes det alltid at god tid til hver pasient.

Linsetimene hos Holmlia Optometri er enten nytilpassning (ikke brukt linser tidligere), retilpassning (tidligere brukt linser), eller oppfølgingstime (linsekontroll). Ved aller første besøk vil kontaktlinsespesialisten spørre om behov og forventninger. Ønskes det linser til bruk hele tiden eller til sport/fritid? Er det tørt klima der en skal bruke linsene?
Deretter foretas det en synsundersøkelse. Kontaktlinsespesialisten har da undersøkt styrken på øynene, samsyn, keratometri (hornhinnekrumning), og øyehelse for linsetilpassing.
Holmlia Optometri lagerfører de aller fleste linser innen normalsegmentet. Etter vurdering av behov og målingene ved synsundersøkelsen, settes det på linser. Det vurderes alltid ved dette punkt om pasienten synes det var god komfort eller ubehag ved å ha på linser. Ved nytilpassning avveies alltid dette nøye, og dersom det ikke er god komfort, eller at pasienten føler annet ubehag, kan tilpassningen avbrytes. Dersom det føles godt, og styrken er god, prøves linsene ut. Pasienten skal da ha på linsene inntil en halv time, og deretter vurderer kontaktlinsespesialisten om dette er linser som sitter godt, og om styrken stemmer.

Opplæring
Det foretas så en opplæring av hvordan linsene skal håndteres. Det er spesielt viktig at pasienten blir veldig flink til å selv å sette linsene på og ta de av, og at de har god forståelse på hva de skal gjøre dersom det blir noe ubehag ved bruk. Håndteringsdelen i tilpassning av linser kan ta kort eller lang tid, men uansett skal den nye kontaktlinsebrukeren bli meget flink til dette. Om det brukes lang tid er dette såklart inkludert i nytilpassningsprisen. For linser som krever rengjøring, vil dette bli gjennomgått.

Etter opplæring får pasienten med seg linsene til bruk i 1 til 2 uker, avhengig av type linse og når første etterkontroll skal skje. Kontaktlinsespesialisten bestiller eventuelt opp flere linser, dersom styrken ikke er helt perfekt. Alle linser under utprøving er inkludert i tilpassningen, med unntak av enkelte spesiallinser der et lite tillegg i pris tilfaller.

Etterkontroll
Ved etterkontroll  vil kontaktlinsespesialisten spørre om linsene svarte til behov og forventninger, om det var god komfort og syn, og alt pasienten kan ha erfart med linsebruk så langt. Det kan hende at en styrkejustering må til ved etterkontroll, for å få tilpasset best mulig  linser, noe Holmlia Optometri alltid strever etter. Pasienten har såklart mulighet for tilpassing av annen type linse underveis i tilpassingen. Det kan hende det kreves fler undersøkelser for linsetilpassingen, for eksempel ved extended wear eller spesiallinser, og disse er inkludert i tilpassningsprisen.

Når riktig linse er bestemt, utifra komfort, syn, øyehelse, behov og pris, bestemmer pasienten om hun eller han vil kjøpe linser og antall.
Ved nytilpassning og retilpassning er oppfølging inkludert et halvt år fremover. I denne perioden er alle undersøkelser inkludert.
Etter et halvt år med god linsebruk, vil pasienten få ny time til linsekontroll.

Oppfølging
Det viktigste ved linsebruk er oppfølging av øyehelse. Dette ivaretas ved linsekontrollen. Våre kontaktlinsetilpassere undersøker på linsekontrollen at linsen sitter som den skal, og at området der linsen sitter er friskt. Kontaktlinsespesialistene/Optometristene våre strever alltid etter at du bruker den beste linsen for deg og ditt øye, slik at linsen er god å bruke og du ser godt, og at linsebruken er vellykket i lang tid fremover.  Dersom det er behov for ekstra kontroller er disse som sagt inkludert i avtaletiden. Det foretas også rutinemessige samsynsundersøkelser, øyehelsesjekk og brillestyrkeutmålinger.